ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Sposób dostarczenia faktury. Mailem czy papierowo?

Wymagania w zakresie wystawiania faktur zostały uregulowane w na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży i nabywca zachowują jednocześnie egzemplarz faktury w swojej dokumentacji.

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawianie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Akceptacja ta może być wyrażona dowolnie np. poprzez opłacanie ich w terminie oraz innymi okolicznościami wskazującymi na brak sprzeciwu. Brak zgody, oznacza, że wystawca powinien stosować faktury papierowe.

Ustawodawca wskazuje tutaj na potrzebę zapewnienia fakturom autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności jako warunków niezbędnych do przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości wystawcy faktury. Natomiast poprzez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Wystawiona faktura elektroniczna musi zostać dostarczona nabywcy w dowolnym formacie elektronicznym. Wysłanie faktury elektronicznej w formacie PDF poprzez adres mailowy zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony tj. wydano fakturę nabywcy.

Zarówno faktury elektroniczne jak i faktury papierowe należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wysyłanie faktur elektronicznych do klientów bywa znacznie bardziej wygodnym rozwiązaniem. W dobie dzisiejszej dbałości o środowisko a także techniki coraz więcej firm decyduje się na wystawianie faktur elektronicznych. Jest to wygodne, pozwala na ograniczenie kosztów obsługi a także pozwala zaoszczędzić czas

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl