ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Składka zdrowotna dowiedz się co i jak

W Polsce ubezpieczeniem zdrowotnym zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne jest obligatoryjne, więc każdy zobowiązany do ubezpieczenia, co miesiąc wpłaca składkę na poczet ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto ma obowiązek płacenia składki zdrowotnej?
Ubezpieczenia zdrowotne dotyczy:
– działalności gospodarczej;
dlatego, jeśli prowadzisz firmę, to również co miesiąc od Twoich dochodów (nie niższych niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jest wyliczana składka zdrowotna;
– osób pracujących z tytułu umowy o pracę, o dzieło, umowy – zlecenia;
– osób ubezpieczonych w KRUS;
– emerytów i rencistów;
– a także osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Kwota, od której obliczamy składkę na ubezpieczenie zwana jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady wyliczania tej składki zmieniają się często przez nowe ustanowienia rządowe.
Obecnie wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy zależy od:
– formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
– osiąganego dochodu.

Szczegóły dotyczące: wymiarów składki znajdziesz tutaj.
Jak ją obliczyć?
Składkę obliczysz samodzielnie, dzięki kalkulatorowi składki zdrowotnej dostępnemu na stronie www.zus.pl

Co daje ubezpieczenie/ochrona zdrowotne?
Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia. Obecnie pokrywa między innymi:
– wizyty lekarskie,
– zabiegi i operacje,
– rekonwalescencje oraz rehabilitacje,
– koszty pobytu w szpitalu.

Konsekwencje braku tego ubezpieczenia
Jeśli nie będziesz płacił składki zdrowotnej, nie będziesz mógł korzystać z darmowej opieki zdrowotnej. Wszystkie wizyty lekarskie, badania, operacje, pobyty w szpitalach i inne finansujesz „z własnej kieszeni”.
Co prawda, jeśli np. złamiesz nogę szpital Cię przyjemnie i udzieli pomocy, ale… wystawi rachunek za usługę.

Autor artykułu

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl