ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Oznaczenia na fakturze kiedy je wybierać?

Szczegółowe informacje odnośnie tego, co powinno znajdować się na fakturach reguluje ustawa o VAT.

W wystawianych przez podatników fakturach sprzedaży muszą się znaleźć obowiązkowe elementy określone w ustawie o podatku od towarów i usług. W niektórych przypadkach szczególnie ważne jest umieszczanie dodatkowych adnotacji na fakturze.

W przypadku małych podatników, którzy zadeklarowali w urzędzie skarbowym na druku VAT-R rozliczanie metodą kasową- oznaczamy „METODA KASOWA”.

W przypadku sprzedaży w oparciu o procedurę VAT marża ( dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków) konieczne jest zawarcie adnotacji „PROCEDURA MARŻY”.

Podatnicy zwolnieni z VAT na fakturach muszą podać podstawę prawną uprawniającą do zwolnienia (wyjątek stanowi zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu w wysokości 200 000 zł).

Faktury dokumentujące nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego oznaczamy „VAT RR”

W przypadku gdy kwota należności wynosi co najmniej 15.000 złotych i przynajmniej jedna pozycja z faktury dotyczy dostawy towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT stosujemy oznaczenie „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.

Powszechnie informuje się o obowiązku oznaczania faktur sprzedażowych kodami GTU. Przepisy jednak nie nakładają takiego obowiązku na przedsiębiorców. Jednak pomimo braku obowiązku stanowić to będzie duże ułatwienie pracy dla księgowych oraz zminimalizuje ryzyko wpisania błędnego kodu- za co ostatecznie przed urzędem skarbowym odpowiadał będzie przedsiębiorca.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl