ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Outsourcing w firmie

Oddelegowane zadania

Zadania nie związane bezpośrednio z Twoją podstawową działalnością możesz zlecić innej specjalizującej się w danej dziedzinie firmie. Na przykład zamiast zatrudniać ekipę sprzątającą korzystasz z usług firmy sprzątającej.

W miejsce współpracy z obcą organizacją możesz wydzielić ze swojej spółki tzw. „firmę córkę”, która przejmuje daną kategorię zadań. Na przykład zamiast zatrudniać księgową tworzysz biuro rachunkowe, które obsługuje księgowość w głównej firmie.

Współpracować czy zatrudniać?

Zatrudniając pracownika w swojej firmie musisz przygotować dla niego miejsce pracy. W zależności od stanowiska trzeba je zaopatrzyć w:
– sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
– wyposażenie biurowe,
– lub odpowiednie maszyny.
Pracownikowi musisz zapewnić szkolenia oraz akceptować urlopy i zwolnienia lekarskie.

Firma zewnętrzna sama troszczę się o te wymienione aspekty oraz gwarantuje obsługę ciągłą.
Podsumowując wszystkie koszty pieniężne i pozafinansowe, to zaplata za usługi firmy outsourcingowej jest znacznie mniejsza niż utrzymanie pracownika na etacie.

Natomiast etatowy pracownik zawsze jest bardziej wdrożony w kulturę organizacyjną firmy i często bardziej angażuje się w pracę.

Eksperckość- istota outsourcingu

Firma zewnętrzna specjalizuje się w jednej konkretnej dziedzinie, ciągle rozwija wiedzę i dzięki temu efektywnie wykonuje zlecone zadania.

Nie ma osoby, która byłaby dobra we wszystkim. Dlatego zamiast zmuszać pracowników do wykonywania np. zadań marketingowych czy logistycznych lepiej skorzystać z wyspecjalizowanej firmy outsourcingowej.

Długotrwała współpraca

Współdziałanie outsourcingowe wymaga zaangażowania i dwóch stron. Nawet zewnętrzny pracownik musi wdrożyć się w działalność naszej firmy, nie ma więc sensu podejmować współpracy na chwilę.

Autor artykułu

Karolina Kubacka

Zespół Marketingu DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl