ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Od 1 lipca 2022 r. można zmienić formę opodatkowania i odliczyć składki zdrowotne

Możliwość odliczenia składek
Częściowe odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie możliwe dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

– Przy podatku liniowym opłacona składka zdrowotna będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów albo odliczona od dochodu, ale maksymalnie do kwoty 8700 zł w roku podatkowym. Dzięki temu podstawa opodatkowania się obniży, a więc należny podatek dochodowy zmniejszy się o 19 proc. zapłaconej składki.

– Przy podatku ryczałtowym podstawa opodatkowania zmniejszy się o kwotę równą połowie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do odliczania składki zdrowotnej wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r., ale działa wstecz – od 1 stycznia 2022 roku. Dlatego podatnicy zredukują podstawę opodatkowania także o składki zapłacone w pierwszej połowie roku.

Możliwość zmiany formy opodatkowania
W trakcie roku albo po jego zakończeniu możliwa będzie zmiana formy opodatkowania, ale jedynie z ryczałtu na zasady ogólne (skala) lub z podatku liniowego na zasady ogólne.

Możliwe warianty:

a) zmiana z ryczałtu na zasady ogólne:

– informuję do 22.08.2022 r. US, że wybieram zasady ogólne, od 01.07.2022 prowadzę KPiR i rozliczam się według zasad ogólnych.
Po zakończonym roku składam dwie deklaracje podatkowe oddzielnie za pierwsze półrocze PIT-28 (ryczałt) i oddzielnie za drugie półrocze PIT-36.
Nie można wówczas rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Złożone oświadczenie dotyczy również lat następnych.

– nie informuję US i do końca roku rozliczam się według zasad dla ryczałtu (zbieram dokumenty kosztowe).
Po zakończonym roku składam za cały rok deklarację PIT-36 i informuję US, że wybrałem za cały rok rozliczenie według zasad ogólnych. Przed złożeniem zeznania zaprowadzam i uzupełniam KPiR za cały rok podatkowy.
Tu mogę rozliczyć się ze współmałżonkiem

Złożone oświadczenie nie dotyczy lat następnych.

b) zmiana z podatku liniowego na zasady ogólne:

– do końca roku rozliczam się tak jak obecnie, a po skończonym roku składam deklarację PIT-36.

Złożone oświadczenie nie dotyczy lat następnych.

Autor artykułu

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl