ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Kody GTU dlaczego warto umieścić je na fakturze

Wiele obaw wśród przedsiębiorców budzi obowiązek oznaczania faktur sprzedaży kodami GTU. Kody te zostały podzielone przez Ministerstwo Finansów na 13 grup i stanowią one dla przedsiębiorców problem w zakresie szacowania do jakiej grupy transakcji należy zaliczyć prowadzoną sprzedaż. Wśród nich można znaleźć między innymi dostawę napojów alkoholowych, oleju opałowego, olejów smarowych, dostawę wyrobów tytoniowych, odpadów, metali szlachetnych, oraz wyrobów medycznych. Kody te, wskazują także na świadczenia usług z zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, świadczenie usług księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, doradczych, marketingowych a także transportowych i gospodarki magazynowej.

Kody GTU służą do oznaczania dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu.

Przepisy prawa wprost nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach . Przedsiębiorca zobowiązany jest natomiast do oznaczania kodów GTU w pliku JPK_V7. Jednocześnie gdyby podatnik zdecydował się wprowadzić GTU na fakturze nie będzie to błędem a wręcz stanowi spore ułatwienie pracy księgowych, gdyż ze względu na brak dogłębnej wiedzy dotyczącej specyfiki sprzedawanych towarów i usług przez przedsiębiorców prawidłowe wytypowanie kodu GTU jest czasami wręcz niemożliwe. Zasadnym w takiej sytuacji byłoby oznaczanie faktur sprzedażowych kodami GTU, co pozwoliłoby uniknąć wielu pomyłek. 

Co ważne odpowiedzialność za zastosowanie nieprawidłowego kodu GTU spoczywa na przedsiębiorcy.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl