ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Kody CN czy PKWIU ? Kiedy należy stosować klasyfikację

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w zakresie usług.

PKWiU można określić jako klasyfikację produktów, która obejmuje swoim zakresem zarówno usługi jak i wyroby. Jej organizacja obejmuje 7 poziomów.

PKWiU oznacza produkty – zarówno zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym czy określeniem kosztów, od których można uzyskać zwrot VAT-u.

Obowiązek określenia właściwego PKWiU spoczywa po stronie przedsiębiorcy. W przypadku wątpliwości można skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie GUS.

CN to usystematyzowany wykaz towarów, za pomocą którego możliwe jest sklasyfikowanie towarów na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Dzięki znajomości CN możemy stwierdzić czy konieczny jest Split payment, czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z VAT, kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla danych towarów i czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Nomenklatura scalona dostępna jest w Przeglądarce Taryfowej zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nomenklatura scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług będzie opierała się o PKWiU.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl