ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Jakie zmiany w biurach rachunkowych nas jeszcze czekają?

Podczas, gdy uwagę księgowych zabierają ciągłe zmiany przepisów, przekształceniom ulega także sposób zarządzania oraz wykonywania pracy w biurach rachunkowych.

Na barki księgowych spada więc obowiązek poznawania nowych aktów prawnych oraz analiza i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań informatyczno- technologicznych.

Warto zainteresować się nimi, gdyż umożliwiają rozszerzenie usług świadczonych przez biura z technicznej obsługi dokumentów (księgowania faktur i rozliczania podatków) o partnerską realizację doradztwa podatkowo- finansowego.

Inne pokolenie na rynku

Do strefy zawodowej wkracza nowe pokolenie. Są to ludzie z zupełnie odmiennym niż do tej pory znamy odniesieniem do biznesu. Praca jest dla nich źródłem satysfakcji, wykonywany zawód często jest ich pasją, a używanie nowinek technologicznych to dla nich codzienność.

Co to oznacza dla branży biur rachunkowych?

Te nowoczesne osoby będące naszymi klientami oraz pracownikami oczekują:

– możliwości pozyskiwania wiedzy,

– nowoczesnych narzędzi pracy,

– współdziałania online,

– elektronicznej dokumentacji,

– szybkiej komunikacji,

– partnerstwa.

Automatyzacja niesie właśnie szanse dla osób ambitnych, które chcą się rozwijać.

Jakie jest współczesne biuro rachunkowe?

W ręce księgowych oddajemy mnóstwo ważnych spraw. Księgowi odpowiadają za prawidłowe rozliczanie naszych podatków z urzędami oraz wpływają na podejmowanie strategicznych decyzji w organizacjach.

Istotne jest więc, żeby umożliwiać pracownikom biur rachunkowych: dostęp do aktualnej wiedzy, rozwojowe szkolenia, korzystanie z najnowszych technologii.

Współczesne biuro rachunkowe:

– używa nowoczesnych narzędzi: komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów, dzięki którym pracujemy: szybciej, łatwiej, wydajniej;

– korzysta z technologii, Internetu i Sztucznej Inteligencji: własnego programu do księgowania wraz z aplikacją, dzięki którym na bieżąco kontaktujemy się z klientami;

– stosuje innowacyjne metody zarządzania: organizuje biuro w sposób partnerski (bez kontrolowania pracowników, bez nakazów i zakazów), dzięki czemu z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonujemy swoje zadania;

– analizuje możliwości podatkowe klientów, sprawdza rożne rozwiązania, następnie przestrzega ich przed popełnianiem błędów i podpowiada jakie rozwiązania podatkowe wybierać.

Księgowość bez papierów

Dzięki technologii przedsiębiorcy za pomocą: emalia, czatu czy aplikacji porozumiewają się z księgowymi łatwo i wygodnie; o każdej porze i z każdego miejsca. A dzięki rozwiązaniom chmurowym zawsze mają dostęp do swoich dokumentów.

Przez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologiczno- informatycznych usprawniamy wiele czynności w biurach rachunkowych. Samoczynnie wykonywane są rutynowe, powtarzalne obowiązki, takie jak:

– wprowadzanie danych do systemu,

– rozsyłanie emaili,

– wysyłanie przypomnień,

– pobieranie danych z urzędów,

– księgowanie.

Obecnie chętnie korzystamy z dobrodziejstw technologii, a niebawem nie będziemy mieć wyboru.  Stopniowo wszystkie branże będą scyfryzowane.

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku możemy w Krajowym Systemie eFaktur (KSeF) prawomocnie wystawiać e-faktury (faktury ustrukturyzowane), które oprócz faktur papierowych i faktur elektronicznych są dozwoloną formą dokumentowania sprzedaży.

Aktualnie korzystanie z sytemu jest dobrowolne, natomiast od roku 2023 KSeF ma być rozwiązaniem obligatoryjnym, a elektroniczne fakturowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

Dlatego biura rachunkowe, które już wdrażają nowoczesne narzędzia i sposoby pracy dynamicznie się rozwijają i umacniają swoją pozycję na rynku.

Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?

Analizy finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat to dla przedsiębiorców źródła informacji przydatne do naliczenia rabatów, prowizji czy premii.

Przedsiębiorcy oczekują więc od biur rachunkowych wsparcia w przekształcaniu szczegółowych danych na konkrety. A to wymaga od księgowych zaangażowania, a nawet uczestnictwa w biznesie klienta.

Gdy czasochłonne „wprowadzanie” danych wykonuje maszyna księgowi mają więcej czasu na rozwój, naukę, śledzenie zmian podatkowych i analizę indywidualnych sytuacji poszczególnych klientów. A następnie na dopasowanie optymalnego rozwiązania podatkowego.

Wskutek tego księgowi stają się prawdziwymi fachowcami, rzetelnymi doradcami i opiekunami, a przestają być zwykłymi urzędnikami.

A co stracimy przez technologię?

Obawiamy się, że technologia jest zagrożeniem dla wielu stanowisk pracy. Natomiast „tak jak rewolucja przemysłowa uwolniła ludzkość od katorgi fizycznej, tak Sztuczna Inteligencja może uwolnić ludzkość od katorgi umysłowej” twierdzi Andrew Ng amerykański informatyk i przedsiębiorca technologiczny.

Zdarza się, że zamiast otrzymać idealnie dobrane rozwiązanie podatkowe, klient sam analizuje swoje możliwości, a następnie podpowiada księgowemu dopuszczalne rozwiązania.

Dzieje się tak z jednej przyczyny- księgowi nie mają czasu na dokładną analizę sytuacji każdego klienta, gdyż wiele godzin dziennie zabierają im rutynowe, powtarzalne czynności typu fakturowanie czy wysyłki pojedynczych emalii.

Automatyzacja pracy w biurach rachunkowych to sposób na uzyskanie czasu, a przez to:

–  szansa na poszerzanie wiedzy,

– możliwość wykonywania wymaganych przez rynek czynności np. zaangażowanego doradztwa,

– utrzymanie wizerunku specjalistycznego i kreatywnego biura,

– trzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności.

Mnóstwo zadowolonych klientów

To osoby z nowego pokolenia już teraz są i w przyszłości będą naszymi pracownikami i klientami.  Pamiętajmy więc, żeby efektywnie prosperować musimy być innowacyjni.

Jeśli tylko dostosujemy się do wymogów i trendów rynkowych będziemy mieć dużo zadowolonych klientów.

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl