ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Jak otworzyć lub rozwijać firmę nie posiadając pieniędzy?

3 sposoby na zdobycie pieniędzy na przedsięwzięcie.

Środki na finansowanie swojej działalności możesz pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Są to:

– Finanse od aniołów biznesu (prywatnych inwestorów) – istnieją zrzeszenia skupiające inwestorów, które pośredniczą w kontaktach między nimi, a firmami; np. Sieć Aniołów Biznesu Amber, Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS.

– Kredyty bankowe – banki często mają specjalne, korzystne oferty dla startupów.

– Środki rządowe lub europejskie – dotacje znajdziesz w organizacjach państwowych: urzędach miejskich, urzędach pracy, inkubatorach przedsiębiorczości itp.


Odpowiednio zaprezentujesz swój koncept albo zginie w zarodku

Aby otrzymać finansowanie najpierw wykaż przed przyszłym darczyńcą, że planowane przez Ciebie przedsięwzięcie jest rentowne.

W tym celu przygotuj biznesplan, który szczegółowo zaprezentuje planowaną inwestycję.

W projekcie przedstaw usługę/produkt, docelowych klientów, to jak będziesz realizował swój plan, wielkość niezbędnych środków do jego wykonania oraz prawdopodobieństwo powodzenia przedsięwzięcia.

 

Odbiorca ma znaczenie

Najpierw ustal w jakim celu i dla kogo tworzysz dokument.

– Plan na wewnętrzne potrzeby firmy, np.  gdy reorganizujesz jej funkcjonowanie – wtedy odbiorcami będą pracownicy.

– Plan na zewnętrzne potrzeby firmy, np. w celu pozyskania finansowani i wówczas odbiorcą będzie ten, kto finansuje nasze przedsięwzięcie.

Dla każdego z odbiorców co innego będzie istotne w projekcie.

– Aniołom Biznesu (prywatnym inwestorom) najbardziej zależy na zyskach z inwestycji. Wtedy zaakcentuj mocne strony przedsiębiorstwa, przyszłe perspektywy i zamierzenia oraz rozwiązania ewentualnych niepowodzeń.

– Banki zwrócą uwagę na możliwość spłaty zaciągniętego kredytu. Podkreśl więc płynność finansową firmy.

– Organizacjom państwowym zależy na prawidłowym ulokowaniu środków. Udowodnij, że efektywnie wykorzystasz przyznane fundusze.

 

Wolisz skupić się na głównej funkcji swojego biznesu?

Tworzenie biznesplanu zajmie Ci od kilku dni nawet do kliku tygodni. Zrozumiałe jest, że zaangażowany w swoje główne przedsięwzięcie możesz nie mieć czasu na opracowywanie projektu.

Jego napisanie możesz zlecić specjaliście, a Ty w tym czasie skupisz się na budowaniu własnego biznesu.

 

W ten sposób zdobędziesz finansowanie

Poprzez miarodajny biznesplan udowodnisz, że Twój biznes ma szanse powodzenia i w konsekwencji otrzymasz pieniężne wsparcie.

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl