ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Faktura czy paragon jak udokumentować sprzedaż

Informacji na temat obowiązku wystawiania faktur oraz paragonów należy szukać w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku i podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) a także w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących ( Dz.U 2019 poz. 816).

Zgodnie z przepisami podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobligowany do wystawienia faktury sprzedaży dokumentującej zrealizowaną transakcję wobec innego przedsiębiorcy. 

Jednak gdy odbiorcą jest klient nieprowadzący działalności gospodarczej to sprzedawca jest zobowiązany do ewidencji za pomocą kasy fiskalnej ( jeśli jest obowiązany do posiadania kasy rejestrującej). Oznacza to obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych, zawierających elementy takie jak: dane sprzedawcy, numer paragonu, datę wystawienia, nazwę towaru lub usługi, wartość brutto i stawki podatku, łączna kwotę podatku oraz kwoty sprzedaży oraz identyfikator nabywcy jeśli taki posiada.

 

Faktura na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie musi zawierać identyfikatora podatnika, konsumenci bowiem nie otrzymują numeru NIP.

Jednak pomimo ewidencji na kasie taka sprzedaż może zostać udokumentowana fakturą, gdyż zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT klient ma prawo zażądać faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. 

 

Natomiast ważność i przeznaczenie wydruku paragonu może jednak zmienić NIP, gdyż ustawa o VAT dopuszcza sytuację w której taki wydruk z kasy fiskalnej będzie miał formę faktury uproszczonej. Zdarza się to tylko i wyłącznie w sytuacji gdy nabywca występuje jako przedsiębiorca. 

Faktura uproszczona będzie mogła być wystawiona wtedy, gdy łączna wartość transakcji brutto nie przekracza 450 zł lub równowartości 100 euro. 

Ponadto musi zawierać kilka podstawowych danych , które wymieniono w art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT

  • data wystawienia,
  • numer faktury 
  • NIP sprzedawcy oraz nabywcy
  • imię i nazwisko sprzedawcy wraz z adresem
  • data zrealizowania dostawy towarów lub wykonania usługi , lub jeśli wystąpiła wcześniej datą otrzymania zaliczki. 
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • wszelkie rabaty, upusty, zniżki 
  • suma należności ogółem.

Należy podkreślić, że faktury uproszczonej nie wystawimy w przypadku: sprzedaży wysyłkowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy usług, świadczenia usług na rzecz kontrahenta z UE oraz sprzedaży, gdzie nie jest podawany NIP odbiorcy.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl