ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Faktura od netto czy od brutto- jak o tym zdecydować?

Kwota podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o VAT w większości przypadków musi znaleźć się na fakturze. W ustawie o VAT omówione są dwa sposoby obliczania podatku: od kwot netto lub od kwot brutto. Metody te mogą powodować niewielkie różnice w wyliczonych kwotach, jednak każda z nich będzie prawidłowa.

Metoda I – od ceny łącznej

Liczymy od jednostkowej ceny netto pomnożonej przez ilość sprzedawanego towaru. Następnie wyliczana jest wartość VAT, co daje wynik brutto.

Przykład:

Towar handlowy : 8 szt. x 22,53 zł = 180,24 zł netto x 23% VAT = 221,70 zł

Metoda II- od ceny jednostkowej

Cenę jednostkową pozycji powiększamy o wartość VAT i otrzymaną cenę brutto mnożymy razy ilość sprzedawanego towaru, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji.

Przykład:

Towar handlowy: 22,53 zł + 23 % VAT = 27,71 brutto x 8 szt. = 221, 68

Wybór konkretnej metody pozostawiony jest przedsiębiorcy ale zależy przede wszystkim od profilu prowadzonej działalności i typu nabywcy.

Wybór I metody najczęściej jest stosowany gdzie udział biorą dwa podmioty będące podatnikami VAT. Pomiędzy przedsiębiorcami ceny netto są częściej stosowane niż ceny brutto.

Natomiast faktury liczone od kwot brutto stosowane są na rynku detalicznym, czyli tam gdzie ceną wyjściową nabywanego towaru jest cena brutto.

Niemniej jednak oba sposoby liczenia są prawidłowe a różnice między tymi kwotami mogą wynikać z zaokrągleń na fakturze.

 

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl