ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Samochód w leasingu odliczenia VAT

W przypadku leasingu, rozliczanie VAT nie jest możliwe przez wszystkich przedsiębiorców. Prawo do dokonywania odliczeń mają wyłącznie czynni podatnicy VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku od pojazdów osobowych wziętych w leasing. Wysokość odliczeń uzależniona jest od sposobu użytkowania pojazdu w firmie i może wynosić 50 % lub 100 %.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form użytkowania pojazdów w przedsiębiorstwie jest leasing operacyjny.

Minimalny okres leasingu operacyjnego zależy od stawki amortyzacji środka trwałego. Umowa musi być zawarta na minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu, aby spełniała kryteria podatkowe. W przypadku nowego samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji wynosi pięć lat, zatem minimalny okres umowy leasingu nie może być krótszy niż dwa lata.

Odliczanie VAT następuje od każdej raty leasingowej wystawianej co miesiąc.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych (czyli w sposób mieszany), wówczas podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa.

Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy w leasingu służy przedsiębiorcy jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej – nabywa on prawo do pełnego odliczenia podatku VAT nie tylko od rat leasingowych, ale także pozostałych wydatków eksploatacyjnych. Jednak wyłączne wykorzystywanie samochodu w ramach przedsiębiorstwa podatnik musi odpowiednio udowodnić oraz udokumentować, czyli:

  • zgłosić do urzędu skarbowego pojazd jako firmowy na formularzu VAT-26,
  • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT,
  • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

Niestety zapis w ustawie VAT brzmiący:

„ Art. 86a.

  1. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub …. „

Zapis ten całkowicie wyklucza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT gdyż samo prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz żaden regulamin firmy nie wykluczy skutecznie możliwości wykorzystania samochodu na cele nie związane z działalnością. Niestety ustawodawca tak ustalając warunku pozwalające na pełne odliczenie podatku VAT zastawia pułapkę na przedsiębiorcę którą może wykorzystać nadgorliwy urzędnik i w konsekwencji ukarać podatnika. Niestety nie jest to wyjątek w Polskim prawodawstwie podatkowym.

 

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT naliczany jest jednorazowo- w momencie wydania przedmiotu umowy. Nie ma przy tym znaczenia, że leasingodawca będzie otrzymywał zapłatę w formie miesięcznych rat leasingowych. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego  jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych a przedsiębiorca złożył w urzędzie skarbowym deklaracje VAT-26 oraz prowadzi ewidencję korzystania z pojazdu będzie mógł odliczyć całość podatku. Natomiast prawo odliczenia 50 % podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom korzystających z samochodu zarówno prywatnie jak i służbowo.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl