ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Dokument fiskalny a faktura zaliczkowa. Jak rozwiązać kwestie sprzedaży i pobierania zaliczek?

Z otrzymaniem zaliczki wiąże się konieczność odpowiedniego udokumentowania zdarzenia. W przypadku transakcji przeprowadzonej z inną firmą, sytuacja jest jasna- wystawiamy fakturę zaliczkową. Natomiast w przypadku transakcji na rzecz osoby fizycznej podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest paragon fiskalny. Jest on wystawiany, gdy podatnik ma obowiązek rejestrowania obrotu i kwoty należnego podatku z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Wystawienie faktury zaliczkowej nie zwalnia podatnika  z obowiązku rejestracji na kasie otrzymanej zaliczki. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Według tych regulacji otrzymanie przed dokonaniem całości sprzedaży całości lub części należności podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Wtedy też należy zarejestrować ją na kasie fiskalnej.

Jeśli zatem pojawi się żądanie wystawienia faktury, paragon i tak należy wydrukować. Na wystawionym paragonie powinna znajdować się nazwa towaru lub usługi , której dotyczy otrzymana zaliczka.

Należy pamiętać, że paragon fiskalny powinien zawierać określone dane. Paragon fiskalny zawiera nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich jednoznaczna identyfikację. Chodzi o to, by konsument mógł bez problemu zweryfikować za jaki towar/usługę otrzymał paragon.

Zamieszczenie na paragonie określenia np. „zaliczka na towary i usługi” nie spełnia wymogu dotyczącego możliwości jednoznacznej identyfikacji przedmiotu transakcji.

Należy pamiętać jednak, że mimo zaksięgowania zaliczki na kasie fiskalnej z datą jej wpływu co do zasady nie powinna być ujmowana w KPiR jako przychód. Przychód powstaje dopiero w momencie wydania towarów lub wydania towarów lub wykonania usługi- wtedy też całą wartość należności należy ująć w księdze.

Zgodnie z art. 14 ust. 1j-1l ustawy o PIT gdy przedsiębiorca pobierze wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych , podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej – za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

„W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług , które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy”.

 

Wybór sposobu rozliczania zaliczek ma kasie wykazujemy w zeznaniu rocznym- wybór ten obowiązuje wówczas od roku w którym dokonano zgłoszenia aż do czasu odwołania przez przedsiębiorcę. 

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl