ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Czym są Kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe waluty zabezpieczone za pomocą kryptografii. Mogą działać jako środek płatniczy podczas sprzedaży, zakupu lub obrotu towarami i usługami bez potrzeby korzystania z pośrednika – jakim jest bank. Kryptowaluty są aktywami cyfrowymi zatem nie można posiadać ich fizycznie – istnieją tylko w sieci.

Historia Kryptowalut

Pierwsza Kryptowaluta „eCash” powstała już w 1983 r., jednak dopiero w drugiej połowie lat 90. XX w. można było płacić nią za towary i usługi. W 2008 r. do życia powołano najsłynniejszą i do dzisiaj najpopularniejszą Kryptowalutę – bitcoina. W kolejnych latach entuzjaści wirtualnego pieniądza stworzyli tysiące różnych projektów Kryptowalut.

Inwestowanie w Kryptowaluty

Giełdy Kryptowalut działają na zasadach zbliżonych do tych tradycyjnych. Możemy na nich kupić daną Kryptowalutę za określoną kwotę, a gdy przyjdzie na to czas sprzedać ją — z zyskiem lub stratą. Inwestować w nie można w różny sposób długoterminowo jak i krótkoterminowo – wszystko zależy od strategii jaką się obiera na inwestowanie.

Gdzie inwestować w Kryptowaluty?

Istnieje wiele giełd, gdzie można zakupić Kryptowaluty m.in. Binance, Zonda, Coinbase, Bitstamp czy Egera. Różnią się między sobą głównie kwestiami technicznymi – sposobem działania danej aplikacji, na której funkcjonuje giełda oraz prowizjami pobieranymi za różne transakcje dokonywane na giełdzie.

Autor artykułu

Szymon Furman

Zespół Marketingu DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl