ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Czy biznesplan jest obowiązkowy?
Kiedy potrzebujesz biznesplanu?

Biznesplan jest konieczny, gdy: otwierasz firmę, wprowadzasz w niej nowe przedsięwzięcia, reorganizujesz działania; starasz się pozyskać finanse na rozwój swojej organizacji z zewnętrznych źródeł.

Bez planu szybko zagubisz się w lawinie codziennych spraw i zadań, w konsekwencji będziesz działać chaotycznie i nieefektywnie. Żeby skutecznie prowadzić projekty potrzebujesz planu działania – czyli biznesplanu.

Błędy, za które nie zapłacisz

Biznesplan szczegółowo przedstawia zadania, analizy i prognozy.

Dzięki temu już na etapie opracowywania planu znajdziesz niedociągnięcia, jakie mogą wystąpić w Twoim przedsięwzięciu.

Od razu będziesz mógł skorygować odchylenia od planu. Dzięki temu nie stracisz pieniędzy oraz energii na popełnienie i naprawę błędów.

Jak wygląda biznesplan?

Biznesplan ma formę dokumentu – posiada tytuł, streszczenie, podsumowanie, spis treści.

Projekt mieści informacje, takie jak:

– podstawowe dane o firmie (historia, obecna sytuacja i koncepcja przyszłości firmy),
– charakterystyka branży (analiza otoczenia przedsiębiorstwa),
– opis inwestycji (zakres i źródła finansowania),
– plan marketingowy (analiza strategiczna, plany działań).

Od czego zacząć tworzenie projektu?

Najpierw ustal w jakim celu i dla kogo tworzysz dokument. Elementy biznesplanu zawsze będą takie same, natomiast w zależności od odbiorcy zaakcentuj odpowiednie punkty.  

W projekcie uwzględnij:

– opis firmy;
– objaśnienie przedsięwzięcia;
– charakterystykę branży;
– plan marketingowy (charakterystykę produktu/usługi, badanie konkurencji, charakterystykę rynku, analizę SWOT, politykę cenową, plan dystrybucji i promocji);
– plan finansowy (prognozę przychodów, analizę przewidywanych efektów finansowych, kalkulację kosztów).


Diabeł tkwi w szczegółach

Zadbaj także o: ortografię, gramatykę, interpunkcję i poprawność wyliczeń.

Rzetelny biznesplan to Twój pierwszy krok do sukcesu

Autor artykułu

Karolina Kubacka

Zespół Marketingu DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl